کاهش مصرف انرژی

کاهش مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی برای نسل آینده وظیفه هر انسانی است. هزینه بالای انرژی و محدودیت منابع آن در سراسر دنیا از مهمترین مسائل می باشد که لازم است در مصرف این سرمایه گرانبها که حیات، آسایش و اقتصاد را رقم میزند، کوشا باشیم.
بخش ساختمان با داشتن سهم ۳۵ درصدی در رتبه چشمگیری از مصرف کنندگان عمده انرژی قرارگرفته است، بنابراین یکی از راهکارهای مـؤثر در کاهش مصرف انرژی ، کنتـرل و بهینه سازی مصرف در ساختمان ها می باشد.
طبق تحقیقات صورت گرفته سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، ۳۰ تا ۴۰ درصد انرژی در ساختمان از طریق پنجره ها به هدر می رود، از این رو استفاده از درب و پنجره های عایق، علاوه بر کاهش مصرف انرژی باعث حفظ ذخایر ملی و صرفه جویی در هزینه ساکنان ساختمان ها نیز می شود.
از طرف دیگر افزایش جمعیت شهر نشین و به تبع آن افزایش چشمگیر آلودگی های صوتی و زیست محیطی و نفوذ این آلودگی ها به ساختمان، از مشکلات همیشگی ما بوده است که نصب درب و پنجره های UPVC درساختمان راهکـاری نویـن و جـامـع برای رفع تمـامـی این مشکلات می باشد، که در سالیان اخیر توجه ویژه ای به آن شده است. گروه عایق کویر یزد در این راستا توانسته است محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب ارائه دهد.

اینستاگرام ما را دنبال کنید.