بازدید مدیر عامل گروه عایق کویر از کارخانه کاله

بازدید مدیر عامل گروه عایق کویر و تیم همراه از واحد جدید کارخانه تولیدی کاله ( تولید کننده یراق آلات درو پنجره ) در استانبول

با توجه به اینکه گروه عایق کویر از یراق آلات کاله برای محصولات خود استفاده میکند لذا به دعوت مدیر کارخانه کاله آقای مهندس دستمالچی برای بازدید از کارخانه کاله به استانبول رفتن تا از خط تولید بازدید داشته باشند و جهت سفارشات جدید مذاکراتی را داشته باشند .