بازدید از شرکت ویستابست

بازدید از شرکت ویستابست توسط مدیران و کارمندان گروه عایق کویر

بازدید از شرکت ویستابست

در تاریخ 95.11.27 گروهی از مدیران و کارمندان بخش های تولید، فروش، بازرگانی و اجرایی گروه عایق کویر به دعوت از شرکت ویستابست در محل کارخانه تولیدی آن شرکت حضور به هم رساندند. در این بازدید ابتدا جناب آقای مهندس موسوی قائم مقام مدیر عامل شرکت ویستابست در تولید توضیحاتی را در خصوص نحوه تولید و استانداردهای ساخت پروفیل upvc در این شرکت از ابتدای شروع فعالیت تا حالا ایراد نمودند. سپس با همراهی ایشان و مهندس زرندی نژاد (مدیر تولید ویستا بست) و جناب آقای مهندس رافع (مسئول فروش منطقه ای ویستابست) برنامه‌ بازدید از خط تولید شرکت ویستابست آغاز گردید که در این بازدید توضیحات کامل از نحوه تولید پروفیل upvc از ابتدای ورود مواد اولیه تا بسته بندی و انبار شدن آن توسط آقای مهندس زرندی نژاد داده شد. در آخر این بازدید با توضیحات آقای مهندس ساسان مدیر بخش آزمایشگاه شرکت ویستابست توضیحات را در خصوص نحوه آزمایش و تائیدیه این واحد بر روی مواد اولیه و محصول نهایی طبق استاندارد RAL به صورت کامل به تیم بازدید کننده عایق کویر دادند.