صحبت های مهندس دستمالچی در شبکه تلویزیون یزد درباره نقش گروه صنعتی عایق کویر در ایجاد کارآفرینی

نقش کارآفرینی

در راستای بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و تاکید ایشان بر انجام کار و تلاش و اقتصاد مقاومتی در عمل در سال 95 برای پویایی صنعت کشور و ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و کاهش رکود اقتصادی کشور، از طرف مرکز صدا و سیمای استان یزد مصاحبه ای با موضوع نقش کارآفرینی در بهبود بخشیدن به چرخه اقتصادی کشور با مدیر عامل محترم گروه صنعتی عایق کویر جناب مهندس دستمالچی صورت گرفت، که محور اصلی این مصاحبه به شرح زیر می باشد.