انبوه سازان خواستار ادامه فعالیت وزیر راه و شهرسازی شدند

وزیر راه

در نامه ای که از طرف کانون انبوه سازان فرستاده شد از وزیر راه و شهرسازی خواسته شد برای رونق پیدا کردن بازار تولید و عرضه مسکن، به فعالیت خود در وزارت راه و شهرسازی ادامه دهد. این کانون در بیانیه خود بر داشتن حق قانونی تمامی نمایندگان مجلس در استیضاح کردن وزیران دولت تاکید کرده و بیان نمودند: انتظار ما این بود که قبل از امضای طرح استیضاح ویزر راه و شهرسازی از نظرات کارشناسی شده نمایندگان تشکل ها در مقام سخنگوی جامعه مدنی استفاده کرده و سپس با مشورت آن ها تصمیم خود را برای استیضاح وزیر راه می گرفتند.