تاکید مدیر کل استاندارد استان اصفهان در ساخت شیشه دو جداره استاندارد و پلمپ واحدهای تولیدی غیر استاندارد

شیشه دو جداره استاندارد

مدیر کل استاندارد استان اصفهان با بیان این موضوع که از 100 واحد تولیدی شیشه دو جداره در استان اصفهان تنها تولیدات 5 واحد دارای علامت استاندارد می باشد بر لزوم تولید شیشه دو جداره استاندارد تاکید و از برخورد جدی سازمان استاندارد استان اصفهان با واحد های تولیدی غیر استاندارد در استان خبر داد. وی در ادامه بیان کرد: بازرسان استاندارد در بررسی واحد های تولیدی استان  50 درصد این واحد ها را غیر استاندارد اعلام کرده اند که از این میان 7 واحد تولیدی خطر ساز شناسایی و پلمپ شده اند.