هزینه خدمات مهندسی در داخل کشور نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است

هزینه خدمات مهندسی

هزینه خدمات مهندسی

دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مراسم انجام شده برای گرامیداشت روز مهندس در شهر گرگان بیان کرد: هزینه خدمات مهندسی 2 درصد قیمت نهایی ساختمان می باشد که این رقم در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است به طوری که هزینه خدمات مهندسی کشور های همسایه ما نزدیک به 5 تا 7 درصد، در کشورهای اروپایی رقمی در حدود 10 درصد و در برخی از کشورهای آمریکای شمالی به 12 درصد قیمت نهایی برای ساختمان میرسد. ایشان دستمزد هزینه خدمات مهندسی در این کشورها را حرفه ای خواند و بیان کرد: در صورتی که خدمات مهندسی انجام شده درست و اصولی باشد در پی این موضوع مصرف کننده احساس نیاز خواهد کرد و از آن استفاده می کند.