نحوه صحیح مونتاژ یراق آلات وینکهاوس

در این فیلم نحوه صحیح بستن یراق آلات وینکهاوس به نمایش در آمده است که برروی پروفیل در کارخانه وینکهاوس انجام میشود. همچنین نحوه استفاده از شابلونها برای بستن یراق آلات وینکهاوس در هر قسمت که قرار است یکی از مراحل مونتاژ یراق انجام شود به صورت تصویری قبل از بستن یراق نمایش داده میشود. مونتاژ یراق توسط گروه عایق کویر با توجه به آموزشهایی که توسط نیروهای وینکهاوس ارائه شده است به همین نحو صورت می پذیرد.