استاندارد ملی پروفیل درتولید در و پنجره یو پی وی سی

در و پنجره یو پی وی سی

استاندارد در و پنجره یو پی وی سی

موسسه استاندارد و تحقیقات در ایران به طور انحصاری استاندارد های مختلف در کشور را تعیین میکند. کاربرد این استاندارد ارزیابی کیفیت در و پنجره یو پی وی سی و سنجش مقاومت ضربه برای پروفیل های استفاده شده در تولید در و پنجره دوجداره می باشد. دلیل اصلی مبحث استاندارد سازی در صنعت در و پنجره یو پی وی سی فرایند یکسان سازی و متمایز کردن پروفیل های دارای مقاومت ضربه ای بالا نسبت به پروفیل های کم کیفیت و فاقد مقاومت می باشد. استاندارد به کار رفته در این صنعت تحت عنوان مبحث 6840 شناخته میشود.

اصطلاحات به کار برده شده مربوط به تولید در و پنجره یو پی وی سی در استاندارد 6840

– پروفیل: طول یک ماده اکسترودی که دارای برش عرضی مشخصی می باشد.

– پروفیل اصلی: به پروفیلی که وظیفه تحمل مقدار بار یا وزن را در تولید در و پنجره یو پی وی سی دارد، پروفیل اصلی می گویند.

– پروفیل ثانویه: پروفیلی که وظیفه تحمل بار یا وزن در تولید در و پنجره یو پی وی سی ندارد را پروفیل ثانویه می گویند.

– سطح قابل دید: تمام سطحی که هنگام بسته بودن در و پنجره یو پی وی سی قابل رویت می باشد را سطح قابل دید می گویند.

– مواد قالب ریزی شده: در تهیه پروفیل ها به مواد مصرفی که دارای مشخصات موجود استاندارد باشند را مواد قالب ریزی شده می گویند. (بکارگیری از مواد قالب ریزی شده نامشخص در تولید در و پنجره یو پی وی سی طبق استاندارد ممنوع می باشد)

عوامل مهم در آزمون استاندارد تولید در و پنجره یو پی وی سی

– وزن پروفیل

– ابعاد پروفیل

– ظاهر پروفیل

– شرایط آب و هوایی

–  آزمون حرارتی پروفیل

– مقاومت ضربه ای پروفیل

– مواد اولیه پروفیل در و پنجره یو پی وی سی

اهمیت استاندارد شکل ظاهری پروفیل ها در تولید در و پنجره یو پی وی سی

شکل ظاهری پروفیل در هنگام تولید در و پنجره یو پی وی سی مهم بوده و طبق استاندارد باید دارای رنگ ثابت و یکنواخت و سطح بدون ترک خوردگی یا حفره و یا جسم خارجی باشد. اما اگر زدگی های کوچکی در خط تولید در و پنجره یو پی وی سی بر روی آن ایجاد شود که تغییری در شکل ظاهری و عملکرد آن نداشته باشد، قابل چشم پوشی می باشد. هنگامی که پروفیل ها در انبار نگهداری میشوند، جلوگیری از خوردگی و صاف بودن شکل پروفیل ها از ملزومات استاندارد آنها می باشد.