پروفیل سیندژ سری 60 بازسازی

در این صفحه اطلاعات فنی پروفیل سیندژ سری 60 بازسازی ارائه شده است. کاربرد هر یک از انواع پروفیل سیندژ به همراه طرح هر یک از این پروفیل ها را می توانید در ادامه ملاحظه فرمایید.

فریم بازسازی

این پروفیل سیندژ برای تعویض پنجره های قدیمی با UPVC استفاده می شود.

پروفیل سیندژ بازسازی
پروفیل سیندژ بازسازی

نبشی L

این پروفیل سیندژ برای پوشش دادن نمای خارج مورد استفاده قرار می گیرد.

کاور بازسازی

این پروفیل سیندژ برای پوشش دادن نمای داخل استفاده می شود.

پروفیل سیندژ بازسازی