طراحی پنجره دوجداره

یک پنجره استاندارد غالبا روشنایی 0.5تا1.5 برابرفاصله بین بالا و پایین پنجره را تامین می کند . به عنوان یک قاعده سرانگشتی هرچه پنجره در ارتفاع بالاتری از کف قرار گیرد عمق نفوذ روشنایی بیشترمی شود . در بیشتر موارد ، لوسترها در 25 فوتی پنجره ها قرار می گیرد.

  • اجزا انعکاس دهنده خارجی : نشان سطح زمین -آسفالت- ساختمان های مجاور- پنجره های عریض و اشیاء -یاد آورمیشوم که انعکاس خارجی شدید موجب درخشندگی غیر مطلوب می شود.
  • نور ناشی از خورشید و آسمان : اشعه خورشیدی و نور آسمان فقط هنگامی به درد می خورد که از شیشه برای رد کردن و پخش کردن آن استفاده شود .
  • اجزا انعکاس دهنده داخلی : نور منعکس شده از دیوارها و سقف و کف . این انعکاس دهنده ها نور را به صورت آینه ای انعکاس نمی دهند.

مصالح قاب پنجره باید دارای رنگی روشن باشد تا تباین نوری حداقل گرددو باید آینه ای نباشد تا تولید درخشندگی بیش از حد ننماید. پنجره های و شیشه ها باید انعکاس دهنده نور باشند . شیشه های ضخیم باید تباین نوری را کاهش دهند و بین محیط پنجره و اطراف آن اختلاف روشنایی باشد.  سطحی که بیش از همه نور را منعکس میکند سقف ساختمان است. برای سقف استفاده از رنگ ها و کاشی هایی با ضریب انعکاسی بیش از 0.9 در دسترس است کاشی کاری سقف موجب می شود تا نور خورشید درخشندگی مطلوبی در فضا ایجاد کند .

برای اینکه بتوان در ساختمان ها نور خوبی را ایجاد کرد توصیه میکنیم حتما از طراحی خوبی برای پنجره ها استفاده کنید تا بتوانید منزلی با روشنایی خوب داشته باشید و این کار باعث می شود تا در هزینه های شما هم صرفه جویی شود .