نحوه صحیح باز و بسته شدن پنجره Tilt&Slide در مکانیزم winkhaus

نحوه صحیح باز و بسته شدن پنجره Tilt&Slide