تاثیر مقاومت پنجره دوجداره یو پی وی سی درکاهش تلفات هنگام زلزله

مقاومت پنجره دوجداره

مقاومت پنجره دوجداره

با افزایش ایمنی در بحث ساختمان سازی در شاخه مقاومت سازه و کاهش خسارات مالی و جانی نیز اقدامات مفیدی در معماری نوین صنایع ساختمانی در حال انجام میباشد. یکی از این اقدامات مهم برای افزایش ایمنی استفاده از پنجره های دوجداره در ساختمان ها میباشد. زیرا با بررسی حرکات سازه در زلزله به این نتیجه رسیده اند ساختمانهایی که دارای نماهای متریال غیر منعطف مثل فلز و سیمان هستند در یکطرف سازه بار مرده ایجاد کرده و باعث پیچش سازه در هنگام زلزله میشوند. به دلیل وزن بسیار سبک تر و سبک سازی وزن سازه در ساختمان مقاومت پنجره های دوجداره در هنگام زلزله نسبت به پنجره های چوبی و فلزی بسیار بالاتر است.

نقش پروفیل در مقاومت پنجره دوجداره

با بررسی مقیاس های متفاوت زلزله های مختلف اتفاق افتاده به طور واضح میتوان نقش پنجره دوجداره را در پایین آوردن چشمگیر میزان تلفات و صدمات مشاهده کرد. ساختار ایده آل و مناسب پروفیل در مقاومت پنجره دوجداره نقش بسیار مهمی دارد. در هنگام ارتعاشات کم شیشه های پنجره دو جداره یو پی وی سی در برابر لرزه از خود مقاومت نشان داده و در لرزه های شدید پروفیل های به کار برده شده در پنجره باعث افزایش مقاومت پنجره دوجداره شده و مانع از هم پاشیدگی و خطر ساز شدن فریم پنجره دوجداره یو پی وی سی میشود. از لحاظ قیمت نیز پنجره های دوجداره این اجازه را به ما خواهند داد تا با یک قیمت مناسب و همسان با سایر محصولات، پنجره ایمنی را خریداری کنیم.

صنعت ساختمان و معماری نوین بدلیل رعایت مسایل ایمنی از قبیل مقاومت در برابر زلزله و جلوگیری از بروز هزینه های احتمالی آن روزبه روز در حال تحول و دگرگونی در سطح جهان می باشد.

محققان با بررسی خسارات زلزله و حرکات احتمــــــالی زلزله سازه دریافته اند که نماهایی که با موارد مصرفی از قبیل سیمان و فلز نصب می گردند باعث ایجــــــــاد ازدیاد بار مرده در یک جهت سازه شده و در هنگام زلزله در سازه ایجاد پیچش می نماید. لذا استفاده از نمای UPVC یکی از بهترین گزینه ها جهت سبک سازی و ضد زلزله نمودن سازه ها می باشد.

مقایسه انواع پنجره ها از نظر خصوصیات فنی و کیفی

 خصوصیات فنی و کیفی پنجره های چوبی پنجره های فلزی پنجره های آلومینیومی پنجره های UPVC
زنگ زدگی/پوسیدگی و خوردگی × ×
رسوب پذیری × × ×
انتقال حرارت × × ×
انتقال صوت × × ×
نفوذ گرد و غبار × × ×
نفوذ رطوبت × × ×
نیاز به رنگ آمیزی × ×
قابلیت شستشو × ×
وزن سبک × ×
سرعت بالای تولید ×
سرعت در نصب ×