نگهداری پنجره های upvc

همانطور که تولید و نصب پنجره upvc دقت زیادی می خواهد تا کار با کیفیت خوب و تمیز نصب شود نگهداری بعد از نصب پنجرههای upvc هم خیلی مهم است که ما در اینجا به اختصار بعضی از آنها را برای شما بازگو میکنیم

  • برچسب های روی پروفیل را بلافاصله پس از نصب جدا نمایید، در غیر این صورت در اثر تابش آفتاب خشک شده و جدا نمی شود و یا اثر چسب روی پروفیل باقی می ماند .
  • سطح پروفیل را با یک محلول پاک کننده ناساینده تمیز نمایید تا پنجره های شما همیشه تمیز و درخشان و بدون خط و خش باقی بماند.
  • قطعات فلزی داخلی و بیرونی باید مرتب ، تمیز و عاری از گرد و غبار شوند . با یک روغن رقیق بصورت سالیانه روغن کاری شوند و قطعات متحرک نیز پس از پاکسازی مرتب گریس کاری شوند.
  • لولاها، لاکینگ پلیت ها و قطعات متحرک باید به صورت حرفه ای از نظر سفتی پیچ ها و عملکرد صحیح بازدید شوند.
  • شیارهای تخلیه آب بازدید شوند تا در اثر تجمع گردوغبار مسدود نشده باشند.
  • نوارهای آب بندی باید گردو غبارگیری و بایک محلول پاک کننده و ناساینده تمیز شوند تا پنجره ها بهترین آب بندی را داشته باشند .