شیشه دوجداره

انتخاب شیشه مناسب مقدار نور و انرژی که بین ساختمان و فضای اطراف جریان دارد تاثیر قابل توجهی بر زیبایی ساختمان، آرامش ساکنین و هزینه های سرمایش و گرمایش دارد

با انتخاب شیشه و پنجره مناسب می توان مقدار نوری که به ساختمان وارد می شود را کنترل نمود، از ورود پرتوهای مضر به ساختمان جلوگیری کرد و فضایی آرامش بخش برای ساکنین فراهم ساخت. درعین حال انواع شیشه های پوشش دار رنگی، رفلکس،LOW-E ، تحقق ایده های خلاق معماری و صرفه جویی های قابل توجهی در هزینه های سرمایش و گرمایش را ممکن ساخته اند.

طیف خورشید:

نور خورشید از سه طیف اصلی تشکیل شده است: نور ماوراء بنفش، نور مرئی و نور مادون قرمز.

ورود کنترل نشده هر یک از این سه طیف به درون ساختمان میتواند ناراحت کننده، مضر یا دارای عوارض نامطلوب باشد، با استفاده از پنجرهUPVC  و شیشه دو جداره می توان از ورود  این طیف های مضر جلوگیری کرد.