انرژی ساختمان با پنجره های دو جداره هوشمند تولید و ذخیره می شوند

دانشمندان چینی پنجره دوجداره هوشمندی ساخته اند کخ نه تنها مانع از هدر رفتن انرژی می شود ، بلکه انرژی هم تولید می کند این دستاورد جدید می تواند هزینه های گرمایش و سرمایش را به طور قابل توجهی کاهش دهد . به گزارش مهر، اگرچه پنجره ها دیدن و لذت از محیط بیرون را برای ساکنین فراهم میکند ، اما گرمای درونی را در زمستان هدر می دهد و وسیله ای است برای ورود پرتو های ناخواسته خورشید در تابستان به داخل و ایجاد گرما ، این امر موجب شد تا پژوهشگران به فکر ساخت پنجره دوجداره بیفتند که بتوان آنها را با شرایط آب و هوایی بیرون از ساختمان سازگار کرد . یانگ فنگ گائو از آکادمی علوم چین گفت : پنجره های هوشمند امروزی به تنظیم نور و گرمای خورشید محدود هستند و هدر رفت انرژی همچنان باقی است . ابتکار اصلی این کار ، مفهومی از پنجره هوشمند را برای تولید ذخیره سازی انرژی به طور همزمان مطرح میکند . مهندسان مدتهاست که در تلاشند ، برای تلفیق سلول های خورشیدی تولید کننده انرژی درپنجرهدوجداره هستند . البته بدون آنکه شفافیت پنجره ها از بین برود . دانشمندان چینی ماده ای را به نام اکسید وانادیو(vo2) کشف کرده اند که می توان از آن به عنوان پوشش شفاف برای تنظیم پرتوهای فروسرخ خورشید استفاده کرد.  اکسید وانادیوم ویژگی خود را بسته به دما تغییر می دهد. پایین تر از یک سطح دمای خاص امکان عبور نور فروسرخ را می دهد، اما رد دمای دیگری خاصیت انعکاسی پیدا می کند . درپنجره ای که اکسید وانادیوم در آن به کار رفته باشد می توان میزان انرژی خورشیدی وارده را به ساختمان تنظیم کرد و همچنین نور پراکنده شده خورشید را به سلول های خورشیدی که محققان در پانل های شیشه ای تعبیه کرده اند انتقال داد. و برای  تولید انرژی آن را به کار گرفت .مثلا انرژی مورد نیاز برای روشن شدن یک لامپ را تامین کرد . این پنجره های هوشمند ، تولید ذخیره سازی انرژی را به طور همزمان انجام می دهد و قابلیت تنظیم هوشمند و استفاده از پرتوی خورشیدی را در بهترین حالت فراهم می سازد.

نتیجه این تحقیقات در نشریه نیچر منتشر شده است .