حضور خانواده عایق کویر در همایش معرفی پروفیل وینتک به میزبانی شرکت آدوپن پلاستیک پرشین