زلزله ترس ندارد ساختمان ها را مقاوم بسازید

ایران جزو کشورهای نخست در جدول حادثه خیزترین مناطق قرار دارد ، و در این میان استان فارس در رده سوم حادثه خیزی استان های کشور است . کارشناسان می گویند : جنوب ایران به دلیل ویژگی های خاص زمین شناسی ، نزدیک به نیمی از زمین لرزه های کشور را به خود می بیند که باز هم نیمی از آن نصیب فارس می شود .

کارشناسان معتقد هستن که مقاوم سازی سازه ها مهمترین امر در سازگاری با گسل های زمین و زمین لرزه های احتمالی است و اطلاع رسانی به مردم و آموزش های عمومی در به سازی را بردیگر موارد برتر می دانند.

رئیس سازمان زمین شناسی جنوب کشور گفت : ایران در کمربندی زلزله خیزی دنیا قراردارد که ویژگی های زلزله هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است .

مهندس طهمورث یوسفی افزود : به طور مثال کمربند زاگرس از تبریز تا بندرعباس و از شرق بندرعباس تا زاهدان زلزله هایی متفاوت را تجربه می کنند .

رئیس اکتشافات معدنی منطقه جنوب ادامه داد : استان فارس به ویژه مناطق جنوبی آن دارای لایه های خاص زمین شناسی است که به صورت عایق و فیلتر برای رد شدن انرژی درونی زمین عمل می کنند و این لایه ها خود باعث کاهش شدت خرابی بیشتر زلزله می شود.

مدیر کل بنیاد مسکن فارس هم گفت : به سازی و مقاوم سازی مسکن روستایی یکی از وظایف مهم بنیاد مسکن است . مهندس علی نقی لقمانی افزود : طرح به سازی مسکن روستایی از سال 84 به تصویب هیات دولت رسید که در برنامه کوتاه مدت هر سال 200هزار مسکن روستایی مقاوم سازی شود . رئیس سازمان مدیریت بحران گفت : مقاوم سازی و به سازی بافت های شهری در مجاورت گسل ها ، باید مورد توجه جدی مسوولان قرارگیرد و علم و دانش اجرای آیین نامه و نظارت کشور به ویژه مناطق زلزله خیز قرار گیرد . معاون وزیر کشور گفت : نظارت جدی بر ساخت و سازها مهمترین اقدام برای پیشگیری از وقوع حوادث است .

قدمی در ادامه گفت : حوادث طبیعی امر لاینفک زندگی انسان است اما با دستیابی به علم و فناوری نباید مشکلی برای ساخت خانه های مقاوم داشته باشیم زیرا اگر نقشه و برنامه خود را در کاهش بلایا و اثرات طبیعی بدانیم می توانیم تلفات و خسارات را کاهش دهیم .

ودر آخر اگر ساختمان های مقاوم بسازیم زلزله ترس ندارد.