نمایشگاه پروفیل وکا

نمایشگاه شرکت وکا 

در این نمایشگا تمامی پروفیلهای وکا آلمان از سری 58 تا 90 نمایش داده می شود و همچنین نحوه باز و بسته شدن پنجره های دو جداره ، رنگ بندی پروفیل های لمینیت شده وکا  قابل ذکر است این پروفیل با شرایط آب و هوایی ایران سازگاری دارد .شرکت وکا در اکثر کشورها نماینده داردکه این شامل ایران هم می باشد.

گروه عایق کویر یکی از نماینده های  شرکت وکا می باشد که با تکنولوژی روز این شرکت همگام است .