تورم 9 درصدی در شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران

قیمت ساختمان های مسکونی

قیمت ساختمان های مسکونی

بر اساس گزارش داده شده از سوی مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت ساختمان های مسکونی شهر تهران برای زمستان 95 اعلام شد که، طبق آمار اعلام شده قیمت ساختمان های مسکونی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، در این فصل برابر با ۱۹۱.۶۲ میباشد که، در مقایسه با فصل گذشته ۰.۹۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل از ۹.۰۶ درصد افزایش در قیمت برخوردار بوده است. درصد تغییرات شاخص کل قیمت ساختمان های مسکونی شهر تهران در چهار فصلی که به زمستان 95 منتهی شده در مقایسه با سال قبل 6.59 درصد اعلام شد که نسبت به تورم چهار فصل منتهی شده به فصل پاییز 95 افزایش 4.48 درصدی را دارا بوده است. قابل ذکر است که انجام طرح آمارگیری در مرکز آمار کشور مربوط به قیمت ساختمان های مسکونی شهر تهران، از سال ۱۳۹۰ آغاز گردید. که اجرای این طرح از زمستان سال 92 به روش الکترونیکی انجام میگیرد.

پوشش جغرافیایی مناطق آمارگیری شده

تمامی مناطق 22 گانه در شهر تهران مشمول طرح آمارگیری قیمت ساختمان های مسکونی بوده که، اطلاعات داده شده قیمتی در این طرح توسط آمارگیری و اطلاعاتی نظیر میزان اهمیت اقلام  توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران تهیه شده ­اند. قابل ذکر است که شاخص اعلام شده شاخص کل بخش ساختمانی نمیباشد. و این شاخص از طریق پیوست جداول اطلاعاتی مرتبط با زمستان 92 ارائه گردیده است.