کارخانه وینکهاوس و خط تولید یراق آلات

کارخانه و خط تولید شرکت وینکهاوس تولید کننده یراق آلات آلمانی که در ایران هم مورد استفاده قرار میگیرد. در خط تولید آزمایش های مختلفی بر روی یراق انجام میگرد.