یک مقام مسئول بانکی درباره نحوه پرداخت تسهیلات جدید جعاله مسکن بیان نمود:

تسهیلات جعاله مسکن

افزایش تسهیلات جعاله مسکن

مسعود ایزدی بیان کرد: طی جلسه انجام شده در شورای پول و اعتبار که در نیمه اردبیهشت ماه سال جاری برگزار شد، تسهیلات جعاله مسکن از 10 میلیون تومان به میزان 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. ایشان بیان کردند پرداخت تسهیلات جعاله مسکن تنها به افرادی که قصد خرید آپارتمان را با استفاده از این تسهیلات دارند داده میشود.

دسته بندی متقاضیان تسهیلات جعاله مسکن

ایشان در ادامه اعلام کرد: متقاضیان تسهیلات جعاله مسکن به دو دسته تقسیم میشوند دسته اول متقاضیانی که بمنظور بهبود قدرت خرید مسکن در کنار دریافت وام خرید مسکن، تسهیلات جعاله را نیز دریافت میکنند و دسته دوم افرادی هستند که با دریافت تسهیلات جعاله مسکن به ترمیم بافت های فرسوده و نوسازی ساختمان خود می پردازند. طبق همین طبق بندی سقف تسهیلات وام جعاله مسکن برای متقاضیان گروه اول 20 میلیون و برای متقاضیان گروه دوم حداکثر تا 10 میلیون تومان میباشد.

روش پرداخت تسهیلات جعاله مسکن

ایزدی درباره روش پرداخت تسهیلات جعاله مسکن در شعب مختلف این بانک گفت: تا پایان شهریور ماه سال جاری تمامی شعب بانک مسکن در کل کشور آماده اعطای این تسهیلات به متقاضیان خواهند بود. بر طبق این دستور پرداخت تسهیلات جعاله تا سقف ۲۰ میلیون تومان به افرادی که تا پایان شهریورماه همزمان با تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن (اعم از انفرادی و زوجین) به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام کنند، با ارایه دادن وثایق معتبر به شعب بانک مسکن امکان پذیر خواهد بود.