توسط محقق ایرانی از پنجره بادی برق تولید می شود

پژوهشگر ایرانی دانشگاه ولونگونگ در استرالیا برای تولید برق یک ایده جدید ارائه کرده است به گزارش مهر ، در مفهوم (پنجره بادی) Power WINDows پروفسور (فرزاد صفایی) یک توربین بادی طراحی شده است تا کمترین تاثیر را بر محیط داشته باشد . صفایی که مدیر موسسه تحقیقات فناوری و ارتباطی دانشگاه ولونگونگ است ، چهار سال اخیر را صرف طارحی پنجره های انرژی کرده  است تا شیوه جدیدی برای کسب و مهار انرژی باد بیابد و البته کمترین مشکل را برای محیط اطراف داشته باشد . طراحی این پنجره با استاندار پنجره ها خیلی تفاوت ندارد به غیر از الگوی شبکه از پانل هایی ساخته می شود که در هنگام وزش بادو نسیم می چرخند. و به جای داشتن پره های بزرگ که در جهت وزش باد بجرخند ، این توربین بادی جدید از پره های کوچکی ساخته شده است که در مسیر باد به آرامی میچرخد.

به گفته صفایی این روش تلاطم هوایی کمتری ایجاد می کند ، فشار بر روی ساختار اطراف را کم میکند و صدای کمتری تولید می کند .

جدا از کاهش هزینه های حفظ و نگهداری ، این طراحی را می توان تقریبا در همه جا بدون داشتن تاثیرات منفی زیادی بر محیط اطراف نصب کرد .

یکی از مزیتهای این پنجره های بادی این است که می توان در صورت نیاز به تولید برق بیشتر ، پانل های بیشتری را به آن متصل کرد تا انرژی بیشتری را بتئان مهار کرد .

بر اساس این ایده جدید می توان پانل ها را به آسانی نصب کرد و امکان اضافه کردن پانل های جدید در بالا و کنار ساختار اصلی وجود دارد.

منبع : پنجره ایرانیان سال 92 شماره 67