مسکن گران

خبرگزاری دانشجوی ایسنا

ایسنا 6 مهر 1396

مسکن گران یکی از معضلات جامعه امروز است بخصوص در تهران و در این مورد بانک مرکزی از افزایش قیمت هر متر خانه تا ۶.۲ درصد در نیمه اول امسال خبر داد.

به گزارش ایسنا ، بر اساس تازه ترین خبر از بانک مرکزی قیمت مسکن در شهر تهران دست خوش  تحولات شده است ،در شهریور امسال متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامع شده از

طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است. این رقم نسبت به مرداد ماه ۱.۹ درصد و در مقایسه با شهریورماه سال گذشته تا ۹.۷ درصد افزایش دارد

این رشد به طور متوسط در شهریور مربوط به منطقه 5 با 12.5 درصد وکمترین رشد قیمت در منطقه 22 با 0.4درصد بوده است که نسبت به پارسال 9.2درصد افزایش یافته .

در یک بررسی کلی تعداد واحدهای مسکونی که معامله شده به تفکیک از عمر بنا واحدهای 5 سال ساخت بوده با سهم  47.5درصد که بیشترین سهم معامله را به خود اختصاص داده است

در نیمه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در تهران 85هزارواحد بوده است که نسبت به 6 ماه اول سال 1395 ،2.8درصد افزایش داشته است که قیمت آن به طور متوسط مترمربعی چهار میلیون و 580 هزارتومان. با رشد تقریبا 6.2درصدی بوده است  .

تحولات اجاره بهای مسکن در شهریورماه نیز حاکی از آن است که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۸.۶ درصد و در کل مناطق شهری ۷.۶ درصد نسبت به شهریورماه سال گذشته افزایش دارد.