افزایش عمر مفید ساختمان در هر سال باعث صرفه جویی3.17 میلیارد دلاری می شود

افزایش عمر مفید ساختمان

«فرج الله رجبی» در شروع کار ، هفتمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمانی کشور در عصر چهارشنبه، بیان کرد: افزایش عمر مفید ساختمان ها و ارتقا بخشیدن کیفیت ساخت و ساز به انجام فعالیت های افراد دارای تخصص ارتباط دارد و اگر از افراد غیرمتخصصی که شرایط و صلاحیت ساخت و ساز را در عرصه ساختمان سازی ندارند استفاده کنیم و این افراد در این امر فعال باشند در آینده باز هم حوادثی مشابه ساختمان پلاسکو را شاهد خواهیم بود.

افزایش عمر مفید ساختمان