تاکید آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی بر افزایش کیفیت تولیدات داخلی در کشور

افزایش کیفیت تولیدات

افزایش کیفیت تولیدات

آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی با بیان این موضوع که افزایش کیفیت تولیدات داخلی امری ضروری است اظهار کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که تعدادی از مسئولان وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند. همین امر نیز باعث بوجود آمدن مشکلاتی در جامعه شده است. با این حال نمیتوانیم تمام تقصیرات را بر گردن مسئولان انداخته اما امروزه شاهد هستیم که برخی دارایی و اموال مردم کشور را دزدیده و باعث شده اند تا کشور نتواند شکوفا شود و به سمت آن حرکت کند.