پرداخت تسهیلات دولتی بافت های فرسوده شهری به انبوه‌سازان

تسهیلات نوسازی

اعطای تسهیلات نوسازی

معاونت وزارت راه و شهرسازی طی نشست برگزار شده در حضور نمایندگان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، شرکت عمران و بهسازی شهری، انجمن صنفی انبوه سازان و … در خصوص اعطای تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده به انجمن انبوه سازان و چگونگی روش های اجرایی و برنامه های تنظیم شده حمایتی در مورد بهینه سازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر به گفتگو پرداخت. تا از طریق مباحث گفته شده در این جلسه تصمیماتی راجع به اعطای تسهیلات نوسازی جهت ترمیم بافت های فرسوده اتخاذ شود.

صحبت های مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی ایران

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری بیان کرد: در جلسه انجام شده موانع اجرایی پیش رو مدل های پیشنهادی دولت که عنوان آنها مدل های «توسعه‌گر» و «زمین صفر» میباشد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ایشان یادآور شدند: در جلسه ای که گذشت تصمیم بر این شد که 50 درصد از این تسهیلات نوسازی به عنوان اولیت اول به انبوه سازان کشور داده شود. همچنین از دیگر تصمیمات گرفته شده در این نشست مبادله مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دستورالعمل تأمین منابع مالی «توسعه‌گر» جهت اعلام نظر، تعریف بسته‌های پیشنهادی با مدل‌های متنوع اجرایی بود.

پرداخت تسهیلات نوسازی توسط بانک های عامل

در پایان باید این موضوع را خاطر نشان کرد بانک های عامل بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال ۹۴ موظف به پرداخت تسهیلات نوسازی با سود ۹ درصد به عنوان بافت فرسوده به ساکنان این بافت ها میباشند که بر طبق این مصوبه، دولت باید مابه التفاوت سود آن (۱۲ درصد) را به بانک های عامل پرداخت کند.