بازدید گروه عایق کویر از دفتر آقای شریف پور در رفسنجان- کویر پنجره

نمایندگان گروه عایق کویر یزد از دفتر آقای شریف پور در رفسنجان (کویر پنجره) بازدید کردند.

محصولات این دفتر انواع در و پنجره آلومینیومی و در و پنجره UPVC هستند.

اینستاگرام ما را هم دنبال کنید.