ادامه اختلال در سامانه فرابورس/انجام معاملات تا ساعت ۱۴

اختلال پیش آمده در سامانه معاملاتی بازارهای فرابورس که روز گذشته اتفاق افتاد، امروز هم تکرار و دوره سفارش‌گیری در این بازار بین ساعات ۱۰ تا۱۰ و ۳۰ دقیقه و انجام معاملات و دوره حراج پیوسته از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۴ اعلام شد.

 به گزارش ایسنا، روز گذشته  سامانه معاملاتی بازارهای فرابورس دچار اختلال شد که مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری فرابورس در تشریح علت این اختلال گفت: کنترل برای سامانه‌ها از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز می‌شود و امروز رفتار سیستم از این ساعت تا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه  که شروع سفارش گیری است کاملا عادی بود. ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه یکی از ماژول‌های اصلی سامانه که وظیفه کنترل بقیه سامانه‌ها را بر عهده دارد با مشکل مواجه شد.

به همین دلیل در روز یکشنبه شاهد این بودیم که سفارش های ثبت شده در ساعات اختلال لغو شد و در نهایت از ساعت ۱۱ تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه سفارش‌گیری در فرابورس انجام و معاملات فرابورس نیز از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه آغاز شده و تا ساعت ۱۴ ادامه داشت.

ابه نظر می رسد اختلال پیش آمده امروز هم تکرار شد و فرابورس با اشاره به بروز مشکل فنی در سامانه معاملاتی بازارهای فرابورس اعلام کرده است که به منظور رعایت عدالت سفارشات ثبت شده قبل از ارائه زمان بندی جدید از سامانه حذف می شود.

بر این اساس دوره سفارشگیری در این بازار از ساعت ۱۰ تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه  و دوره حراج پیوسته نیز از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۴ است.

منبع: ایسنا

ادامه اختلال در سامانه فرابورس/انجام معاملات تا ساعت ۱۴