معرفی انواع پروفیل بازشو UPVC

به طور کلی، پروفیل UPVC مورد استفاده در این شرکت، مطابق جدول ذیل می باشد:

نام پروفیل UPVC مشخصات پروفیل UPVC کشور سازنده ضخامت شیشه   دوجداره (mm)
پروفیل سیندژ سری 60 (سه چمبر) ایران 24
پروفیل ویستابست سری 60 (سه چمبر) ایران 22
سری 70 (پنج چمبر) 24
کشویی 18
پروفیل وکا سری 60 آلمان 24
سری 70 24