خطوط راهنما برای طراحی خوب پنجره ( خطوط پنجره )

خطوط پنجره باید به گونه ای باشد تا از لحاظ دید چشم را اذیت نکند

 • تمام پنجره ها را برای داشتن بیشترین نور خورشید اندازه گیری کنید.
 • پنجره های اضافی را برای دیدن مناظر بیرون ساختمان تعبیه کنید.
 • خصوصیات پوشش را برای حداقل کردن بارهای سرمایش و گرمایش و حداکثر آسایش و راحتی چشم مشخص کنید .
 • سایه بان خارجی را روی پنجره جنوبی برای جلوگیری از درخشندگی بیش از حدو بهره خورشیدی تابستانی قرار دهید .
 • از سایه بان های داخلی برای کنترل درخشندگی زیاد استفاده کنید . پنجره ها برای داشتن نور خورشید باید طراحی شوند. تا از درخشندگی نامطلوب جلوگیری کند .

خصوصیات پوشش

انتخاب ساده پوشش برای جهات و عملکرد های متفاوت پنجره های مختلف برای هر دو تغییر گرمایی و راحتی چشم است . و این خصوصیات پوششی را هنگام بررسی پنجره ها مد نظر بگیرید.

 • قابلیت انتقال نوری : عبارت از درصد اشعه هایی که به پوشش برخورد کرده و عبور کرده اند . این مقدار با تغییر زاویه برخورد تغییر می کنند . اگرچه ممکن است اینطور به نظر برسد که منجر با درخشندگی بیش از حد پنجره می گردد. و در هوای تمیز قابلیت انتقال نوری کم غالبا گزینه های بهتر در حفظ راحتی چشم است . گرچه قابلیت انتقال کمتر باشد منجر به توزیع بهتر نور خورشید و سطح درخشندگی پوشش می شود.
 • ضریب بهره گرما خورشیدی : عبارت از است نسبت پوشش کل گرما انتقال یافته خورشیدی به انرژی خورشیدی برخورد کرده با ضریب  1%نشان دهنده این است که 100% انرژی خورشیدی وارد ساختمان شده . مقدار صفر نشان دهنده این است که هیچ گرمایی از خورشید وارد ساختمان نشده است .
 • ضریب سایه : نسبت بهره خورشیدی یک پوشش خاص در قیاس با بهره خورشیدی یک پوشش دارای شیشه های تک یا دوبل یا پنجره های تک شیشه رنگ شده . هرچه عدد این ضریب کمتر باشد بهره خورشید کمتری مورد انتظار است .
 • انعکاس خورشیدی و چشمی : درصد انرژی خورشید یا نوری که از پوشش انعکاس می یابد .
 • میزان انتقال اشعه ماوراء بنفش : درصد انتقال انرژی خورشیدی ماوراء بنفش (0.3تا0.38 میکرون ) هرچه مقدار نفوذ uvبیشتر باشد می تواند پوست را بیشتر خشک و پژمرده نماید
 • مقدرا انتقال گرما u: اندازه گیری نرخ انتقال گرما هدایت از طریق پوشش به خاطر اختلاف دما بین سطوح داخلی و خارجی که غالبا به صورت مقدرا انتقال گرما در شب های زمستان و میزان انتقال گرما در روزهای تابستان بیان می شود . هرچه عدد انتقال گرما کمتر باشد مقدار مقاومت گرمایی پنجره بیشتر خواهد شد . مقدار انتقال گرمای پنجره های فعلی ترکیبی از مقدار انتقال گرمای سه ماده زیر است : مرکز شیشه ، لبه شیشه و قاب پنجره و … مقدار انتقال گرمای کل پنجره باید کمتر از 0.35 باشد .

با تمام این توضیحات می توان گفت بهترین پنجره ها برای منازل و محیط کار پنجره های دو جداره هستن که از لحاظ عایق خوبی می باشند .