دستگیره دربهای یوپی وی سی

در تولید دروپنجره دوجداره همانطور که پروفیل باید از جنس مرغوب و با کیفیت باشد ، یراق آلات هم باید از ویژگی استاندارد برخوردار باشد تا به مرور زمان در اثر استفاده دچار آسیب نشود .

دربهای یوپی وی سی یکی از مهمترین قسمتهای آن دستگیره می باشد زیرا در دربها دستگیره تقریبا زیاد استفاده می شود پس باید از جنسی استفاده کرد که ویژگی های خوبی داشته باشد که ما در اینجا بخشی از این ویژگی ها را به اختصار برای شما توضیح می دهیم :

  • استفاده از دستگیره با اهرم تو پر برای درهای دوجداره موجب عدم شکست آن در هنگام عملکرد می شود بلند بودن اهرم دستگیره درب باعث فشار کمتر به دستگیره و اسپانیولت می شود.
  • ضخامت صفحه اصلی دستگیره که باید از جنس مرغوب باشد و با ضخامت غیر استاندارد آن باعث تغییر حالت یا شکست دستگیره می گردد.
  • نقطه پرچ شدگی یا اتصال اهرم دستگیره به صفحه اصلی که باید با استفاده از ماشین آلات استاندارد و واشر پلاستیکی مخصوص بین صفحه و اهرم انجام شده باشد که موجب روان بودن دستگیره و جلوگیری از فرسایش و ساییدگی دستگیره می گردد.
  • قسمت شفت چهار پهلوی دستگیره نیز باید از آلیاژ مرغوب تولید شده باشد تا در اثر فشار زیاد منجر به هرز شدن و تغییر حالت شفت نگردد.
  • تمام دستگیره های درب باید دارای چهار فنر مرغوب و فشرده باشد و به صورتی طراحی شودکه پس از استفاده فنرها از جای خود خارج نشود
  • قسمت رزوه های جای پیچ و دستگیره باید دارای مقاومت کافی باشد که دچار هرزشدگی و شکست نشود .