برگزاری همایش انبوه سازان مسکن استان یزد

برگزاری همایش انبوه سازان مسکن استان یزد با همکاری گروه عایق کویر به عنوان یکی از حامیان این همایش.

این همایش که با عنوان ( بررسی امکان برون رفت از رکود مسکن با اتخاذ تصمیمات محلی ، منطقه ای و استانی ) در تاریخ 97/02/25 و در محل هتل ارگ یزد با همت انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان یزد برگزار گردید و پس از خیر مقدم توسط رئیس انجمن صنفی انبوه سازان یزد جناب آقای مهندس شرافت به صورت رسمی آغاز و تا ساعات پایانی آن روز ادامه داشت .

در ادامه این همایش آقایان حیدیان (مدیریت شعب بانک مسکن استان یزد) و دکتر نقصان محمدی ( مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد) دقایقی به عنوان میهمان ویژه این همایش سخنرانی نمودند . و پس از استراحت کوتاهی تحلیل مسائل اقتصادی مسکن توسط آقای دکتر ملکی و همچنین بررسی مشکلات فراروی انبوه سازی مسکن توسط دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور آقای مهندس پور حاجت انجام گرفت .

از دیگر میهمانان ویژه این همایش جناب آقایان مهندس فرهمند معاونت عمرانی شهرداری یزد و دکتر عباسی عضو محترم شورای شهر یزد را میتوان نامبرد . در حاشیه این همایش رایزنی های مثبت و ثمر بخشی مابین برخی از حاضرین محترم و نماینده گروه عایق کویر( آقای مهندس افلاطونیان مدیر فروش ) انجام گرفت و نماینده این گروه تولیدی آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری با اعضای محترم انجمن صنفی انبوه سازان اعلام نمود.

در پایان این همایش جناب آقای مهندس ساعی شاهی (دبیر همایش) با همکاری آقایان دکتر عبدلی و دکتر عباسی به جمع بندی مطالب ارائه شده پرداختند ، و از این طریق گروه عایق کویر به عنوان یکی از همکاران دائمی انجمن صنفی انبوه سازان استان یزد در سالیان متوالی و همچنین یکی ا زاسپانسرهای این همایش ، از برگزاری منظم و ارائه مطالب بسیار مفید توسط سخنرانان مدعو این همایش ، قدردانی خود را از آن انجمن صنفی اعلام می دارد.