بازدید از شرکت ونوس شیشه

جلسه ای  مورخ 18/07/96 در کارخانه ونوس شیشه با حضور شرکتهای عایق کویر ، اسراپویا شرق، هورامکو و چند شرکت دیگر برگزار گردید.

در ابتدای جلسه پس از عرض خیر مقدم سرکار خانم نوروزی  به مدعوین ایشان کار در صنعت شیشه و دو جدراه کردن شیشه ها  اطلاعات جامعی در اختیار شرکت ها قراردادند و با توجه به اینکه همه خوب میداینم ونوس شیشه جزو برندهای مطرح است اطلاعاتی که ایشان در اختیار ما گذاشتن به علت گستردگی ما آن را به اختصار بری شما بیان میکنیم .

مباحث به شرح ذیل می باشد:

تولید شیشه دو جداره استاندارد

کاربرد شیشه های خاص در صنعت ساختمان و نما

مزایایی شیشه های سکوریت و لمینیت

استفاده از اسپیسرهای مناسب

وجه تمایز سیلیکون و پلی سولفاید

مزایای تزریق گاز آرگون

ایمن سازی شیشه از طریق سکوریت یا لیمینت

دلیل استفاده از طلق pvb

مقایسه عملکرد شیشه دوجداره و تک جدار و مطالب مفید دیگر…..

بعد از آن حاضرین از خط تولید ونوس شیشه بازدید کردند که با روند دوجداره کردن شیشه ، سکوریت و لمینیت کردن آشنا شوند و همچنین از شیشه های خاص اجرا شده به نام v-art که به صورت طراحی روی شیشه بود بازدید شد .

ونوس شیشه ها ضد حریق را هم به مجموعه خود اضافه کرده است .

سرکار خانم مهندس نوروز ی به تمام سوالات در آخر جلسه پاسخ دادند و ابراز امیدورای کردند که ونوس شیشه با تعامل بیشتر در خصوص سفارش شیشه با مجموعه های درو پنجره ساز همکاری خواهند کرد .

ودرپایان با تشکر مجدد از تمامی حضار محترم جلسه به پایان رسید .

ونوس