5500 واحد مسکن مهر خوزستان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد

5500 واحد مسکن مهر
تحویل 5500 واحد مسکن مهر

صبح دیروز به صورت همزمان 5500 واحد مسکن مهر با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و مسئولان استان خوزستان افتتاح شد. حمید رضا عظیمیان با حضور در محل پروژه 2000 واحدی مسکن نفت این 5500 واحد مسکن مهر را در تاریخ 17 بهمن به طور همزمان افتتاح کرد.