غرفه گروه عایق کویر در دومین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و دومین اجلاس سراسری مجریان(سازندگان) ذیصلاح کشور

دومین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و دومین اجلاس سراسری مجریان(سازندگان) ذیصلاح کشور به همت سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان خراسان رضوی و انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهرستان مشهد در هتل پردیسان این شهر  با حضور گروه عایق کویر و نماینده استان خراسان رضوی این شرکت سرکار خانم بنایی، به عنوان اسپانسر، مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ برگزار شد.

در این اجلاس مدعوینی همچون آقایان مهندس بهلول، مهندس مقیمی و مهندس چراغچی حضور به هم رساندند.

همچنین جناب آقای مهندس طاهری رئیس شورای مرکزی کمیسیون انرژی کشور به نمایندگی جناب آقای مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به سخنرانی پرداختند.

این اجلاس با شعار اجرای واقعی، مجری واقعی و قیمت واقعی در صنعت ساختمان برگزار گردید.