مرکز آمار ایران اعلام کرد: در پاییز امسال قیمت واحد های مسکونی شهر تهران ۸.۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته است

افزایش قیمت مسکن

افزایش قیمت مسکن

بر اساس آخرین جزئیات تغییر قیمت واحد های مسکونی در پاییز سال جاری که توسط مرکز آمار ایران ارائه شد، شاهد افزایش قیمت مسکن در پایتخت بودیم، به نحوی که قیمت فروخته شده هر متر مربع از واحد های مسکونی در تهران نسبت به پاییز سال گذشته 8.4 درصد افزایش داشته است. میانگین فروش یک متر مربع زمین ساختمان کلنگی معامله شده در بنگاه های پایتخت چیزی در حدود 44467 هزار ریال در مساحتی تقریبا به اندازه 308 متر مربع بوده که در مقایسه با قیمت فصل قبل 2.1 درصد کاهش داشته و نسبت به سال گذشته نیز 0.8 درصد افزایش پیدا کرده است.