برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در و پنجره دوجداره در استان سمنان

نمایشگاه صنایع ساختمانی

نمایشگاه صنایع ساختمانی سمنان

نمایشگاه صنایع ساختمانی، در و پنجره دوجداره، سیستمی های سرمایشی و گرمایشی در استان سمنان برگزار خواهد شد. زمان برگزاری نمایشگاه صنایع ساختمانی 22 تا 26 خرداد ماه سال جاری، زمان بازدید نمایشگاه 16 الی 22 و مکان برگزاری آن محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان سمنان میباشد.

راههای ارتباطی نمایشگاه

تلفن تماس: 33341027  023 

شماره فکس: 021-89780483

پست الکترونیک: info@Semnanexpo.ir

آدرس وبسایت مجری: semnanexpo.ir

منبع: پاکمن