فیلم یراق آلات اکتیو پایلوت وینکهاوس

در این مدل جدید یراق آلات اکتیو پایلوت، دستگیره به وسیله فشار دکمه آبی آزاد می شود.

مزیت  یراق آلات اکتیو پایلوت در این است که علاوه بر سریع نمودن زمان تولید، از نظر زیبایی و طراحی نظر مصرف کنندگان را بیشتر تامین می کند.

فیلم  یراق آلات اکتیو پایلوت وینکهاوس را در زیر ببینید.