۴۸ نماد بورسی متوقف شدند

از میان نمادهای بورسی، ۴۸ نماد تا سوم تیرماه به دلایل مختلف از جمله تعلیق نماد معاملاتی، برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده، تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز متوالی در فهرست نمادهای متوقف بازار نرمال قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز متوالی علتی بود که باعث توقف ۲۳ نماد گروه دارویی برکت(برکت)، ایران تایر(پتایر)، سرمایه‌گذاری پردیس(پردیس)، کویر تایر(پکویر)، کمباین سازی ایران(تکمبا)، ماشین سازی نیرومحرکه(تمحرکه)، سرمایه‌گذاری شاهد(ثشاهد)، پارس خودرو(خپارس)، زامیاد(خزامیاد)، سایپا(خساپا)، کمک‌فنرایندامید(خکمک)، داروسازی کوثر(دکوثر)، سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر(زکوثر)، پالایش نفت تهران(شتران)، فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)، فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)، توسعه معادن روی ایران(کروی)، پتروشیمی نوری(نوری)، سرمایه‌ذاری گروه توسعه ملی(وبانک)، بانک صادرات ایران(وبصادر)، بانک پاسارگاد(وپاسار)، بانک تجارت(وتجارت) و گروه صنایع بهشهر ایران(وصنا) شد.

تعلیق نماد معاملاتی نمادهای کنتورسازی ایران (آکنتور)، بورسی اوراق بهادار تهران (بورس)، نساجی بروجرد (نبروج)، بانک انصار (و انصار) را متوقف کرد و برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده باعث توقف نماد مخابرات ایران (اخابر) شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهای  فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق(افق)، گروه پتروشیمی س. ایرانیان(پترول)، نیرو محرکه(خمحرکه)، لبنیات کالبر(غالبر)، برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه باعث توقف نمادهای گروه صنعتی بارز(پکرمان)، تولید محور خودرو(خمحور)، البرز دارو(دالبر)، سیمان فارس و خوزستان(سفارس)، صنایع شیمیایی سینا(شسینا)، نفت پارس(شنفت)، کارخانجات قند قزوین(قزوین)، معدنی و صنعتی چادرملو(کچاد) و برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد تامین سرمایه نوین(تنوین) شده‌اند.

تولیدی چدن سازان(چدن)، سرمایه‌گذاری بهمن(وبهمن) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس(حفارس) و سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (وصنعت) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف شده‌اند.

دلیل توقف دشت مرغاب با نماد غدشت مشخص نیست و نماد اصلی نمادهای کارگزاران بورسی اوراق بهادار(کبورس) و نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) متوقف شده‌اند.

منبع: ایسنا

۴۸ نماد بورسی متوقف شدند