نرخ تورم فنلاند و سوئد به صفر نزدیک شد

نرخ تورم در کشورهای سوئد و فنلاند بیش از پیش کاهش یافت.

همزمان با بازگشایی تدریجی کسب و کارها و مانند رویه تورمی بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی، نرخ تورم در سوئد کاهش پیدا کرده است. این امر باعث شده  تورم سالانه این کشور تا پایان ماه سپتامبر به ۰.۴ درصد برسد. این مقدار ۰.۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل می باشد.

کاهش نرخ تورم کشور سوئتد فنلاند

  • کاهش نرخ تورم سوئد

این نرخ تورم پایین ترین نرخ تورمی سوئد در طول شش ماه اخیر محسوب می‌شود. این موضوع بیش از همه تحت تأثیر تورم بخش فرهنگ و آموزش قرار گرفته است.  تورم این بخش به منفی ۲.۴ درصد کاهش یافته است. تورم بخش رستوران و هتلداری نیز به منفی ۰.۱ درصد است.  در بین دیگر بخش ها، نرخ تورم در بخش خدمات  به ۲.۴ درصد رسیده و تورم مواد غذایی و نوشیدنی به ۰.۹ درصد رسیده است.

نرخ تورم ماهانه در سوئد با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۳ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم سوئد در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۴۷درصد بوده است. بالاترین تورم ثبت شده، مربوط به ماه اکتبر ۱۹۸۰ با ۱۵.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ماه سپتامبر ۲۰۰۹ با منفی ۱.۶ درصد بوده است.

  • نرخ تورم کشور فنلاند

از سوی دیگر نرخ تورم در دیگر کشور شمالی اروپا یعنی فنلاند نسبت به ماه قبل خود ۰.۱ درصد کمتر شده است. نرخ تورم این کشور در ۱۲ ماه منتهی به ستامبر به ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این نرخ تورم، کمترین تورم ثبت شده در فنلاند در پنج ماه اخیر محسوب می شود.

در این بین، بیشترین نقش کاهشی تورم مربوط به بخش حمل و نقل بوده است. تورم این بخش منفی ۱.۹ درصد اندازه گیری شده است. تورم در بخش لباس و پوشاک منفی ۰.۸ درصد اندازه گیری شده است. تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی نیز ۲.۸ درصد بیشتر شده است.

بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم فنلاند ۰.۴ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

منبع: ایسنا