چگونه ممنوع المعامله شدن کد بورسی را رفع کنیم؟

سازمان بورس و اوراق بهادار امکان برطرف کردن ممنوعیت معامله را برای اشخاص حقیقی و حقوقی که کد بورسی آن‌ها به دلیل عدم استفاده طولانی مدت غیرفعال شده است را به صورت الکترونیکی فراهم کرد.

به گزارش ایسنا، از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل عدم استفاده طولانی مدت از کد بورسی خود ممنوع المعامله شده‌اند، درخواست شده به جای مراجعه حضوری به شرکت‌های کارگزاری یا شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با انجام مراحل زیر درخواست رفع ممنوع المعامله شدن خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنند:
اگر تاکنون سجامی نشده‌اند، به سایت سجام به آدرس https://profilesejam.csdiran.com مراجعه و فرآیند ثبت‌نام را تکمیل کنند؛ سپس به درگاه یکپارچه ذی نفعان شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به آدرس https://ddn.csdiran.com مراجعه کرده و با انتخاب گزینه میز خدمت الکترونیک، درخواست رفع ممنوع المعامله بودن را ثبت کنند.

منبع: ایسنا

چگونه ممنوع المعامله شدن کد بورسی را رفع کنیم؟