چه سرنوشتی در انتظار بازار نفت است؟

پس از شکست مذاکرات اوپک پلاس و عدم توافق روسیه بر کاهش تولید بهای نفت برنت روز جمعه ۹.۴ درصد سقوط کرد که این موضوع نگرانی‌هایی را برای بازار نفت به وجود آورد.

نرسی قربان – کارشناس ارشد حوزه انرژی – در گفتوگو با ایسنا در ارزیابی خود از سرنوشت بازار نفت، با بیان اینکه در حال حاضر بازار تاثیر خود را از تصمیم جلسه دیروز اوپک گرفته و قیمتها کاهش یافته است، اظهار کرد: این مسالهای نیست که اوپک در روزهای آتی متوجه شود چراکه اکنون شاهد تغییر و تحولات در بازار نفت هستیم و آن چیزی که میبینم از عدم توافقات در اوپک حاصل شده است.

وی با تاکید بر این که شرایط آینده بازار نفت بستگی زیادی به اعضای دیگر اوپک دارد، تصریح کرد: باید دید که این توافقات و همچنین بیماری کرونا چه میزان در عرضه و تقاضا تغییرات ایجاد می‌کند و اوپک برای ۳۰۰ هزار بشکهای که قرار بود روسیه از میزان تولید خود بکاهد چه برنامهریزی کرده است.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان این‌که اگر اوپک تصمیم بگیرد این میزان کاهش تولید را جبران کند، شرایط تغییر خواهد کرد، گفت: به عبارت بهتر اگر تصمیم بگیرد این ۳۰۰ هزار بشکه بین اعضای اوپک کاهش یابد می‌توان انتظار داشت که برنامههای اوپک بدون حضودر روسیه نیز اجرایی شود.

قربان افزود: اگر این برنامه اجرایی شود، ممکن است شاهد بهبود قیمتها باشیم ولی اگر به این مساله توجه نشود و هر کشوری بخواهد به فکر منافع خود باشد، به نظر می رسد که شاهد کاهش مجدد قیمت ها خواهیم بود.

منبع: ایسنا

چه سرنوشتی در انتظار بازار نفت است؟