عراق چقدر نفت صادر می کند؟

صادرات نفت عراق از ابتدای ماه میلادی جاری تاکنون افزایش داشته که نشان می دهد دومین عضو بزرگ اوپک همچنان بالاتر از سهمیه خود نفت تولید می کند.

به گزارش ایسنا، آمار رفینیتیو آیکان و اظهارات دو منبع صنعتی آگاه حاکی از آن است که صادرات نفت عراق در ۲۰ روز نخست ژوییه به ۲.۷۰ میلیون بشکه در روز رسیده که در مقایسه با آمار رسمی صادرات عراق از جنوب این کشور در ژوئن تغییر چندانی نداشته است.

اوپک و متحدانش که به گروه اوپک پلاس معروف هستند، از ماه مه با هدف تقویت قیمتهای نفت که پس از شیوع ویروس کرونا و افت شدید تقاضا سقوط کرد، کاهش عرضه چشمگیری را آغاز کردند که سهم عراق از این کاهش، ۱.۰۶ میلیون بشکه در روز است.

آمار ژوییه نشان می دهد که عراق همچنان با عمل به تعهداتش در گروه اوپک پلاس فاصله دارد و بیش از میزانی که برنامه های بارگیری ژوییه نشان می دهد، نفت صادر می کند.

عراق به اوپک پلاس اعلام کرده است که تولید بالاتر از سهمیه خود در ماههای مه و ژوئن را با کاهش بیشتر تولید در ماههای بعد جبران خواهد کرد.

جنوب عراق مرکز اصلی تولید نفت این کشور است و بنابراین بخش قابل توجهی از کاهش تولید عراق، باید در صادرات کمتر منعکس شود.

شرکت پترولجستیک که به رهگیری صادرات نفت می پردازد، برآورد کرده که صادرات نفت عراق از پایانه های جنوب این کشور شامل بصره به طور میانگین ۲.۹  میلیون بشکه در روز بوده که ۲۴۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با آمار ژوئن کمتر است.

دانیل گربر، مدیرعامل شرکت پترولجستیک به رویترز گفت: کاهش صادرات باید پیامد یک اراده سیاسی برای کاهش عرضه دیده شود. با این حال صادرات ضعیف در هفته اخیر عمدتا به دلیل اوضاع جوی نامساعد در بصره بوده که بارگیری را چند روز به تاخیر انداخته است.

بغداد در دورهای قبلی کاهش تولید اوپک پلاس که از سال ۲۰۱۷ آغاز شد، تمایلی به همراهی با این گروه نداشت و همواره پایینترین نرخ پایبندی را در میان اعضای اوپک داشت. اما این بار عراق اعلام کرده که به نفع این کشور است که به پیمان فعلی اوپک پلاس عمل کند.

با این حال صادرات نفت از شمال عراق در ژوییه افزایش داشت. تاکنون صادرات نفت شمال عراق ۴۵۰ هزار بشکه در روز بوده که بالاتر از ۳۷۰ هزار بشکه در روز در ژوئن بوده است. رشد صادرات شمال به معنای آن است که صادرات عراق از ابتدای ژوییه تاکنون ۸۰ هزار بشکه در روز بالاتر بوده است.

بر اساس گزارش رویترز، عراق در ژوئن به حدود ۸۸ درصد از تعهدات خود به توافق کاهش تولید اوپک پلاس عمل کرد و اگر صادراتش در ژوییه ثابت بماند، نرخ پایبندی این کشور به ۶۵ درصد کاهش پیدا می کند.

منبع: ایسنا

عراق چقدر نفت صادر می کند؟