صادرات طلای روسیه آزاد شد

دولت روسیه در فرمان جدیدی اجازه داد مجوزهای صادرات شمش و طلا برای تولیدکنندگان فلزات ارزشمند صادر شود.

به گزارش ایسنا، شرکتهای معدنی روسیه مدتها منتظر اعلام این سیاست بودند که از هفته جاری اجرایی شد و به آنها اجازه می دهد مجوزهای بلندمدت برای صادرات طلا و نقره پالایش شده را همانند بانکهای بازرگانی دریافت کنند.

این مجوزها از سوی وزارت صنعت و تجارت صادر می شود و به معدنکاران و تولیدکنندگان فلزات ارزشمند اجازه می دهد تولیدشان را به شکل شمشهای خالص فلزات صادر کنند.

معدنکاران طلای روسیه از این تصمیم برای صدور مجوزهای صادرات کلی که جایگزین مجوزهای محدود قبلی می شوند استقبال کردند. سخنگوی شرکت پلی متال که دومین تولیدکننده بزرگ طلای روسیه است، اظهار کرد که آزادسازی فروش بین المللی فلزات ارزشمند برای معدنکاران روسیه فرصتهای صادرات را بهبود خواهد بخشید و بوروکراسی غیرضروری را کاهش می دهد.

هنوز معلوم نیست آیا سیستم جدید اجازه صادرات نامحدود را خواهد داد یا همچنان محدودیتهایی وجود خواهد داشت. مدت اعتبار این مجوزها هم معلوم نیست.

حدود دو هفته پیش انجمن فاینانس ملی روسیه که نماینده نهادهای اعتبار بازرگانی شامل بانکهای صادرکننده بزرگ طلا است، از بانک مرکزی و وزارت حمل و نقل و وزارت دارایی خواست صادرات فلزات ارزشمند را با توجه به محدودیتهای به وجود آمده در بحران شیوع ویروس کرونا نظیر توقف پروازهای مسافری بین المللی، تسهیل کنند.

اما فرمان جدید ممکن است آن طور که بانکها امیدوار بودند به آنها کمک نکند زیرا به معدنکاران اجازه می دهد بدون واسطه عمل کنند و سود بانکها را که تنها صادرکننده طلا بودند، تضعیف می کند. همچنین قدرت مذاکرات بانکها را کاهش می دهد چرا که تولیدکنندگان یکباره گزینه های بیشتری برای فروش پیدا کرده اند.

بر اساس گزارش پلاتس، با این فرمان میزان صادرات مستقیم معدنکاران در مقایسه با فروششان به بانکها افزایش پیدا خواهد کرد مگر این که برخی از شرکتها سیستم صادرات جدید را نامناسب بیابند.

منبع: ایسنا

صادرات طلای روسیه آزاد شد