جدیدترین پیش بینی از تولید نفت آمریکا

جدیدترین پیش بینی از تولید نفت آمریکا نشان می‌دهد تولید این کشور امسال ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۱۱.۴۵ میلیون بشکه در روز می رسد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد خود از میزان کاهش تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۰ را نسبت به ماه گذشته پایین آورد و پیش بینی کرد تولید این کشور امسال ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۱۱.۴۵ میلیون بشکه در روز می رسد.

پیش بینی تولید نفت آمریکا

این آژانس در گزارش دورنمای انرژی کوتاه مدت، پیش بینی کرد تولید نفت آمریکا در سپتامبر به ۱۱.۲ میلیون بشکه در روز رشد کرده است و انتظار دارد به دلیل کافی نبودن تولید جدید برای جبران افت چاههای فعلی، تولید این کشور روند کاهشی پیدا کرده و در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به ۱۱ میلیون بشکه در روز افت کند.

در پی افزایش قیمت نفت در ماههای اخیر که برخی از تولیدکنندگان را تشویق کرد حفاری را ازسربگیرند، شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته شمار دکلهای حفاری نفت و گاز را برای سومین هفته متوالی اضافه کردند. با این حال نشانه های تشدید موج شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، به دورنمای تقاضا برای نفت آسیب زده است.

طبق پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مصرف جهانی نفت و سوختهای مایع برای کل سال ۲۰۲۰ به ۹۲.۸ میلیون بشکه در روز می رسد که ۸.۶ میلیون بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود اما در سال ۲۰۲۱ به میزان ۶.۳ میلیون بشکه در روز رشد می کند.

این آژانس اکنون انتظار دارد مصرف نفت و سایر سوختهای مایع در آمریکا ۲.۳۱ میلیون بشکه در روز در سال میلادی جاری کاهش پیدا کرده و به ۱۸.۲۳ میلیون بشکه در روز برسد که اندکی بیشتر از برآورد گزارش ماه گذشته از کاهش مصرف به میزان ۲.۱۲ میلیون بشکه در روز است.

همچنین اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد تقاضای آمریکا در سال میلادی آینده ۱.۷۴ میلیون بشکه در روز رشد کرده و به ۱۹.۹۷ میلیون بشکه در روز برسد که اندکی بالاتر از پیش بینی ماه پیش از رشد تقاضا به میزان ۱.۶۴ میلیون بشکه در روز است.

بر اساس گزارش رویترز، انتظار می رود تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳۶۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۱۱.۰۹ میلیون بشکه در روز برسد که بالاتر از برآورد قبلی کاهش تولید به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد خود از قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت در سال ۲۰۲۰ را به ۳۸ دلار و ۷۶ سنت و پیش بینی قیمت سال ۲۰۲۱ را به ۴۴ دلار و ۷۲ سنت کاهش داد که به ترتیب ۰.۶ درصد و ۰.۸ درصد پایینتر از گزارش سپتامبر این آژانس است. همچنین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۰ را ۴۱ دلار و ۱۹ سنت و برای سال آینده ۴۷ دلار و هفت سنت پیش بینی کرد که به ترتیب ۱.۷ درصد و ۴.۱ درصد نسبت به برآورد ماه قبل کمتر بود.

منبع: ایسنا