ثروتمندترین افراد هر کشور در ۲۰۱۹

تعداد ثروتمندان آمریکایی و چینی بیشتر از تعداد ثروتمندان سایر کشور هاست.

به گزارش ایسنا به نقل از فوربس، در بین ۱۰ ثروتمند جهان، شش نفر آمریکایی هستند. این کشور به همراه چین بیشترین تعداد ثروتمندان جهان را دارند به گونه ای که پیش تر نیز بیزینس اینسایدر اعلام کرده بود که بیش ۱۸.۵ میلیونر در آمریکا و بیش از ۴.۵ میلیونر در چین وجود دارد.

در ادامه با ثروتمندترین افراد هر کشور تا پایان سال ۲۰۱۹ آشنا می شوید:

استرالیا

ثروتمندترین شخص: جینا راین هارت

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۹۱

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۱۵.۵ میلیارد دلار

زمینه فعالیت:معدن

اتریش

ثروتمندترین شخص: دیتریش ماتشیتس

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۶۴

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۱۸.۶ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: برند نوشیدنی ردبول

کانادا

ثروتمندترین شخص: دیوید تامسون

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۲۴

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۳۹.۶ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: رسانه

چین

ثروتمندترین شخص: جک ما

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۱۸

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۴۳.۵ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: فروشگاه اینترنتی علی بابا

فرانسه

ثروتمندترین شخص: برنارد آرنو

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۲

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۱۱۲ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: برند لوئی ویتون

ترکیه

ثروتمندترین شخص: مراد اولکر

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۶۲۸

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۳.۸ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: صنایع غذایی

آلمان

ثروتمندترین شخص: کارل آلبرخت

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۲۷

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۳۶.۱ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: خرده فروشی

هنگ کنگ

ثروتمندترین شخص: لی شائو که

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۳۳

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۲۹.۱ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: ساخت و ساز

هند

ثروتمندترین شخص: موکاش آمبانی

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۱۱

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۵۸.۹ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: پتروشیمی

ژاپن

ثروتمندترین شخص: تاداشی یانای

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۳۲

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۳۰.۳ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: برند یونیک لو

روسیه

ثروتمندترین شخص: لئونید میکلسون

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۳۷

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۲۷ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: صنایع شیمیایی

انگلیس

ثروتمندترین شخص: برادران هندوجا

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سال ۲۰۱۹: ۸۳

میزان ثروت تا پایان سال ۲۰۱۹: ۱۶.۱ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: مختلف

منبع: ایسنا

ثروتمندترین افراد هر کشور در ۲۰۱۹