کدام نمادهای بورسی متوقف شدند؟

توقف ۳۱ نماد از میان نمادهای بورسی بازار به دلایل مختلف تا تاریخ ۱۲ آبان ماه شروع شد. این دلایل عبارت اند از: از جمله برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز متوالی و نظایر آن.

توقف نمادهای بورسی

  • توقف نمادهای معاملاتی بورس

تعلیق نماد معاملاتی باعث توقف نمادهای کنتور سازی ایران(آکنتور)، زامیاد(خزامیا)، صنایع آذر آب(فاذر)، بانک انصار(وانصار)، بانک تجارت(وتجارت)، شرکت سرمایه گذاری استان قم(وسقم) و توسعه معادن و فلزات(ومعادن) شده است.

همچنین نمادهای سرمایه گذاری ملی ایران(ونیکی)، فرآورده های نسوز آذر(کاذر)، فروسیلیس ایران(فروس)، فلامی(لامیران)، شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان)، صنایع شیمایی سینا(شسینا)، تامین سرمایه بانک ملت(تملت) تامین سرمایه نوین(تنوین) و بیمه البرز(البرز) به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) متوقف شده اند.

  • افشای اطلاعات با اهمیت

افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف باعث توقف نمادهای بورسی سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تایمن(تاپیکو)، فیبر ایران(چفیبر)، گروه بهمن(ختور)، پارس مینو(غپینو)، صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه)، معادن منگنز ایران(کمنگنز) و هلدینگ سرمایه گذاری توکافولاد(وتوکا) شده است. افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف باعث ادامه توقف در دو روز کاری نماد حفاری شمال(حفاری) شده است.

تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز متوالی نیز باعث توقف نمادهای رادیاتور ایران(ختور) رینگ سازی مشهد(خرینگ) شده است.

لیزینگ خودرو(ولغدر) غدیر برای بررسی بیشتر معاملات، کالسیمین(فاسمین) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، بیمه دانا(دانا) به دلیل برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده و سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) و نیروکلر(شکلر) به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متوقف شده اند.

منبع: ایسنا