نوشته‌ها

پنجره UPVC - آقای مهندس سفید آبی

پنجره UPVC – آقای مهندس سفید آبی

پنجره UPVC - آقای مهندس سفید آبی نماینده:آقای طیری - همدان پروفیل مصرفی:ویستابست یراق آلات: یراق کاله ترکیه و فرانسوی شیشه: شیشه ساده 6*4 اجرا: 97
پنجره UPVC - آقای شه بخش

پنجره UPVC – آقای شه بخش

پنجره UPVC - آقای شه بخش پروژه دانشگاه 15 کارفرما: آقای شه بخش نماینده: آقای چتر آذر محل اجرا: زاهدان پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: کاله شیشه: سوپر طلائی
مشهد - مرغ فریمانه

پنجره UPVC – مرغ فریمانه

پروژه: پنجره UPVC - مرغ فریمانه نماینده: خانم بنایی - نمایندگی خراسان رضوی محل اجرا: مشهد سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست کشوئی یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
بندرعباس - آقای کوهگرد

پنجره UPVC – آقای کوهگرد

پروژه: پنجره UPVC نماینده: سوزنکار - عاملیت یزد کارفرما: مهندس کوهگرد محل اجرا: بندرعباس سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست تکرو لمینیت یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید
اجرای خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

اجرای خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

/
دستگاه های گروه عایق کویر قابلیت اجرای خم های بزرگ درب و پنجره دوجداره upvc به ابعاد و مشخصات زیر را دارد.
فیروزکوه - شرکت عالیفرد (سن ایچ)

پنجره UPVC – شرکت عالیفرد (سن ایچ)

پروژه: پنجره UPVC - شرکت عالیفرد (سن ایچ) نماینده: دفتر تهران محل اجرا: فیروزکوه سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: طلق
مازندران - آقای امیری

پنجره UPVC – آقای امیری

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای عنایتی - نمایندگی مازندران – قائم شهر کارفرما: آقای امیری محل اجرا: مازندران - گدوک سال: 1395 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
نوشهر - آقای دانیال ترابی

پنجره UPVC – آقای ترابی

پروژه: پنجره UPVC نماینده: نمایندگی تهران - آقای حسینی کارفرما: آقای دانیال ترابی محل اجرا: نوشهر - مازندران سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست دورو لمینیت یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
آمل - آقای دکتر محمدی

پنجره UPVC – آقای دکتر محمدی

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای دکتر محمدی محل اجرا: آمل سال: 1394 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: رفلکس طلایی
سیاهکل - آقای باقری

پنجره UPVC – آقای باقری

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای مهندس باقری محل اجرا: گیلان - سیاهکل سال: 1394 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده

نمونه کارها

پنجره UPVC - آقای مهندس سفید آبی

پنجره UPVC – آقای مهندس سفید آبی

پنجره UPVC - آقای مهندس سفید آبی نماینده:آقای طیری - همدان پروفیل مصرفی:ویستابست یراق آلات: یراق کاله ترکیه و فرانسوی شیشه: شیشه ساده 6*4 اجرا: 97
پنجره UPVC - آقای شه بخش

پنجره UPVC – آقای شه بخش

پنجره UPVC - آقای شه بخش پروژه دانشگاه 15 کارفرما: آقای شه بخش نماینده: آقای چتر آذر محل اجرا: زاهدان پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: کاله شیشه: سوپر طلائی
مشهد - مرغ فریمانه

پنجره UPVC – مرغ فریمانه

پروژه: پنجره UPVC - مرغ فریمانه نماینده: خانم بنایی - نمایندگی خراسان رضوی محل اجرا: مشهد سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست کشوئی یراق آلات: کاله شیشه: سفید ساده
بندرعباس - آقای کوهگرد

پنجره UPVC – آقای کوهگرد

پروژه: پنجره UPVC نماینده: سوزنکار - عاملیت یزد کارفرما: مهندس کوهگرد محل اجرا: بندرعباس سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست تکرو لمینیت یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید
اجرای خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

اجرای خم پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

/
دستگاه های گروه عایق کویر قابلیت اجرای خم های بزرگ درب و پنجره دوجداره upvc به ابعاد و مشخصات زیر را دارد.
فیروزکوه - شرکت عالیفرد (سن ایچ)

پنجره UPVC – شرکت عالیفرد (سن ایچ)

پروژه: پنجره UPVC - شرکت عالیفرد (سن ایچ) نماینده: دفتر تهران محل اجرا: فیروزکوه سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: طلق
مازندران - آقای امیری

پنجره UPVC – آقای امیری

پروژه: پنجره UPVC نماینده: آقای عنایتی - نمایندگی مازندران – قائم شهر کارفرما: آقای امیری محل اجرا: مازندران - گدوک سال: 1395 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
نوشهر - آقای دانیال ترابی

پنجره UPVC – آقای ترابی

پروژه: پنجره UPVC نماینده: نمایندگی تهران - آقای حسینی کارفرما: آقای دانیال ترابی محل اجرا: نوشهر - مازندران سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست دورو لمینیت یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
آمل - آقای دکتر محمدی

پنجره UPVC – آقای دکتر محمدی

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای دکتر محمدی محل اجرا: آمل سال: 1394 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: رفلکس طلایی
سیاهکل - آقای باقری

پنجره UPVC – آقای باقری

پروژه: پنجره UPVC کارفرما: آقای مهندس باقری محل اجرا: گیلان - سیاهکل سال: 1394 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده