پنجره UPVC – فیروزکوه – شرکت عالیفرد (سن ایچ)

  • پروژه: پنجره UPVC – شرکت عالیفرد  (سن ایچ)
  • نماینده: دفتر تهران
  • محل اجرا: فیروزکوه
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: طلق

سایر پروژه های عایق کویر